ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Η εταιρία VO.GAR αναλαμβάνει το λογότυπο της επιχείρησής σας σε κέντημα ή τύπωμα. Για την επιλογή του χρώματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το λογότυπο της επιχείρηση σας μπορείτε να συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο που σας παραθέτουμε στην αρχική σελίδα μας.

Ενδεικτικά δείγματα κεντημάτων και τυπωμάτων

Κέντημα

 

Τύπωμα